Near Zhongxiao. Taipei, Taiwan

Near Zhongxiao. Taipei, Taiwan


http://www.35togo.com/archives/picts/050806