Rice Field

4621314272_09b81e2c95_o

A rice field hidden in the hills of ShiangShan (XiangShan).