Nanliao Harbour 3. Hsinchu, Taiwan

Nanliao Harbour 3. Hsinchu, Taiwan