Nanliao Harbour 2. Hsinchu, Taiwan

Nanliao Harbour 2. Hsinchu, Taiwan